DADES IDENTIFICATIVES: En compliment de les obligacions d’informació contingudes en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: el propietari de dvinent.com és Damian Vinent S.L., amb domicili en carrer Capifort, POIMA – Maó (Menorca).  NIF: B-07753478 inscrita en el Registre Mercantil de les Illes Balears en el volum 1323 general, inscripció 1 del llibre de Societats, fol 199, full PM 22278. Correu electrònic de contacte: dvinent@dvinent.com.

USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal de  Damian Vinent S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que figuren aquí. Aquestes Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL: dvinent.com proporciona accés a una multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) pertanyents a Damian Vinent S.L. o els seus llicenciants, als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat per l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI será responsable de facilitar informació veritable i lícita. Com a resultat d’aquest registre, al USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que será responsable, amb el compromís de fer-ne  un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’ USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de discussió) que Damian Vinent S.L. ofereix a través del seu portal i amb, però no limitatiu, a no utilitzar-los per a (i) la participació en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de un racista, xenòfob, de terrorisme o natura contra els drets humans; (iii) causa danys en els sistemes físics i lògics de Damian Vinent S.L., dels seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys; (iv) intentar accedir i, on s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Damià Vinent S.L. es reserva el dret a eliminar qualsevol comentari i les contribucions que violin respecte a la dignitat de la persona, que són discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que violen la joventut o infància, ordre o seguretat públiques o que, segons la seva opinió, no eren adequats per a la publicació. En qualsevol cas, Damian Vinent S.L. no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Damián Vinent S.L. o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com els elements continguts en la mateixa (una limitació, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús)(, etc.), propietat de Damián Vinent S.L. o els seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, paràgraf 2, de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva manera de fer disponible, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de Damián Vinent S.L.. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Propietat Industrial de Damián Vinent SL. Podeu veure els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat. L’usuari no serà eliminar, alterar, eludir o manipular qualsevol protecció dispositiu o sistema de seguretat que es va instal·lar a les pàgines de Damián Vinent S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Damián Vinent S.L.. No es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats per,: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius continguts, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS: Damián Vinent S.L. es reserva el dret de fer canvis sense anunciar-ho estimi convenient el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis prestats a través del mateix com la forma en què aquestes són presentats o localitzats a la seva web.

ENLLAÇOS: En el cas que dvinent.com conté enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Damián Vinent S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. Damián Vinent S.L. altrament no es assumeix cap responsabilitat pel contingut d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol tals hipervincles o altres llocs d’Internet. També la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’Associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ: Damián Vinent S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis sense previ avís, a pròpia festa instància o un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

INFORMACIÓ GENERAL: Damián Vinent S.L. Persegueixes incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que pogués correspondre’ls per la llei.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS  CONDICIONS I DURADA: Damián Vinent S.L. Vostè podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí, sent degudament publicades com aquí apareixen. La validesa d’aquestes condicions haurà estar d’acord a la seva exposició i seran vigents fins que són modificats per altres degudament publicats.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Damián Vinent S.L. i l’usuari es regiran per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Maó – Menorca (Illes Balears)